Więcej informacji

Związek działa na podstawie statutu oraz przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Związek stawia też sobie za cel integrowanie zrzeszonych członków w dążeniu do możliwie najpełniejszej realizacji misji publicznej określonej w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Związek organizuje i współorganizuje seminaria naukowe poświęcone ważnym zagadnieniom dotyczącym mediów publicznych.

Ważne serwisy internetowe

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Ministerstwo Cyfryzacji
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Europejska Unia Nadawców (EBU)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Infrastruktury
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Audytorium 17 Sp. z o.o.