22 listopada 2019 r. w Ecotech Complex Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się seminarium naukowe pt.: Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki.

W zgodnej ocenie uczestników oraz organizatorów seminarium było jednym z istotniejszych wydarzeń naukowych dotyczących zagadnień pomiaru mediów w tym roku.

Stało się okazją do wymiany poglądów wybitnych przedstawicieli zarówno doktryny, jak i praktyki różnych dziedzin nauki oraz reprezentantów mediów. Obrady obfitowały w bardzo interesujące wystąpienia.

Spotkanie było zorganizowane przez Związek Pracodawców Mediów Publicznych oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat nad seminarium objął Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Nagranie seminarium jest dostępne pod poniższymi linkami:

Poniżej fotorelacja z seminarium oraz artykuły prasowe.

Artykuły prasowe:

https://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,seminarium-pt-przyszlosc-pomiaru-mediow-polskie-i-zagraniczne-praktyki,84231.chtm

https://www.radio.lublin.pl/news/konferencja-przyszlosc-pomiaru-mediow-polskie-i-zagraniczne-praktyki-lublin-22-11-2019-fot-piotr-michalski

https://radio.lublin.pl/news/przewodniczacy-krajowej-rady-radiofonii-i-telewizji-o-przyszlosci-mediow-3668493

https://centrum.fm/naukowcy-zastanawiali-sie-nad-przyszloscia-pomiaru-mediow