Związek Pracodawców Mediów Publicznych

oraz

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt.:

Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki

które odbędzie się

22 listopada 2019 r.

w Ecotech Complex UMCS,

ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin

 

prof. dr hab. Iwona Hofman

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

 

Andrzej Rogoyski

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych

 

Seminarium ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o przyszłości pomiaru mediów. Czy możliwe jest stworzenie rzetelnego jednoźródłowego pomiaru telewizji, radia i internetu oraz mierzenie konsumpcji mediów poza domem i na urządzeniach przenośnych? Jakie zmiany na rynku mediów determinuje pomiar oglądalności? Jaki wpływ na rynek mediów mają wyniki pomiaru mediów? Jakie praktyki i rozwiązania stosowane są na rynkach zagranicznych? Jakie wnioski płyną z analizy wyników pomiarów tele- i audiometrycznych? Czy normy prawne regulują to zagadnienie, czy potrzebne są nowe rozstrzygnięcia w tym zakresie?

Na te i wiele innych pytań będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy seminarium. W tej jakże aktualnej i trudnej dyskusji zabiorą głos przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów: osoby odpowiedzialne za zarządzanie mediami oraz prawnicy, a także przedstawiciele świata nauki, dla których tematyka pomiaru mediów jest tematem badań i naukowych analiz.

Patronat:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

11:00 – Otwarcie seminarium

11:15 – 13:15 – Sesja 1: Praktyki i doświadczenia polskie

Prelegenci:

 • Tomasz Milczarczyk

Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą o Użytkownikach, Telewizja Polska S.A.

 • Paweł Kwieciński

Dyrektor – Redaktor Naczelny Biura Programowego Polskiego Radia S.A.

 • Paweł Paluch

Prezes Zarządu Audytorium 17

 • Witold Kołodziejski

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Michał Wigurski

Dyrektor Projektu Telemetria Polska

 • Andrzej Garapich

Ekspert ds. Telemetrii, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa

13:30 – 15:15 – Sesja 2: Praktyki i doświadczenia zagraniczne

Prelegenci:

 • Jeroen Verspeek

BBC (Wielka Brytania)

 • David Chaillot

Médiamétrie (Francja)

 • dr Bernhard Engel

Video Audience Measurement Consulting (Niemcy)

 • Dmytro Petruk

Europejska Unia Nadawców (EBU)

15:15 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Sesja 3: Sesja naukowa

Prelegenci:

 • dr hab. Robert Szwed, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

17:00 – Lunch